YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

         GÖREV TANIMLARI                    GÖREV TANIMLARI          
    Yüksekokul Kurulu     Bölüm Sekreteri
    Yönetim Kurulu     Öğrenci İşleri Bürosu
     Müdür     Personel İşleri Bürosu
     Müdür Yardımcısı     Yazı İşleri Bürosu
     Yüksekokul Sekreteri      Satın Alma İşleri Bürosu
     Bölüm Başkanı     Müdür Sekreteri  
    Öğretim Üyesi     Mali İşler Bürosu
    Öğretim Görevlisi     Taşınır Mal Kayıt - Kontrol
    Şef     Bilgisayar İşletmeni
    Tekniker     Kütüphane Sorumlusu
    Ambar Memuru     Hizmetli (Temizlik Görevlisi)
    Memur     Koruma Ve Güvenlik Görevlisi