YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Mazeret Sınavına Girecek veya Giremeyecek Öğrenciler


1- a) 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi vize sınavlarında mazeretleri nedeni ile sınava giremeyen ve gösterdikleri mazeretler Yönetim Kurulunda görüşülerek uygun bulunan ekli listede adı, soyadı ve bölümleri yazılı öğrencilerin mazeret sınavlarının 11.12.2017-15.12.2017 tarihleri arasında kendi ders saatinde yapılmasına;

Mazeret Sınavına Girecek Öğrencilerin Listesi


 1- b) 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi vize sınavlarına girmeyerek Müdüriyet Makamına mazeret belirten, dilekçe vererek sınavlarının yenilenmesi talebinde bulunan ekli listede isimleri bulunan öğrencilerin gösterdikleri mazeretler Yönetim Kurulunda görüşülerek isim hizalarında gösterilen nedenlerle taleplerinin reddine;

Mazeret Sınavına Giremeyecek Öğrencilerin Listesi