BOZOK ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

2017 - 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE ŞARTLARI

 


BOZOK ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU


 2017 - 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE ŞARTLARI

Başvuru Koşulları

            1-Bozok Üniversitesineönlisans ve lisans düzeyinde kurumlar arası yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuracak öğrenciler, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve 28 Ekim 2006 tarih ve 26330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen “Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler İle İlgili Uygulama Esasları”na uygun olarak başvurularını yapacaklardır.

            2-Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans DüzeyindeKurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler İle İlgili Uygulama EsaslarıBozok Üniversitesinin http://www.bozok.edu.tr/ web adresinde yayınlanmaktadır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

             1-Başvuru Dilekçesi. Dilekçede başvurulan bölüm/program belirtilir

2-ÖSYS Kılavuzunda bulunan yükseköğretim programına yerleştirildiği gösteren ÖSS sonuç belgesi

            3-Disiplin cezasını almadığını gösteren belge

            4-Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğrenim kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı

            5-Ders müfredatları ve ders içerikleri (Kurumundan onaylı)

            6-Öğrenci Belgesi

            7-%10’a girdiğini gösteren belge (Vakıf Üniversitesinden gelecek öğrenciler için)        

   Başvuruların Değerlendirilmesi

           1-Başvurular ilgili Dekanlık veya Müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

            2-Sonuçlar Dekanlık veya Müdürlük web sayfalarında ilan edilir.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

           1-Başvurular10 Temmuz 201715 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

          2-Yatay geçiş başvuruları, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte veya Yüksekokullara yapılacaktır.

         3-Önlisans ve Lisans Programlarına yatay geçiş sonuçlarının ilanı: 28 Ağustos 2017

         4-Yerleşenlerin kayıt tarihleri: 05-08 Eylül 2017

        5-Kayıt merkezi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Erdoğan Akdağ Kampüsü Merkezi Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi Binası)

 Kayıt İçin İstenen Belgeler

         1-Kimlik Fotokopisi

         2-6 adet Fotoğraf

        3-Kayıtlı Olunan Üniversiteye Ait Kimlik


 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN SAYILARI

    YATAY GEÇİŞ KONTENJANI
YOPKODU YOPADI YURT İÇİ YURT DIŞI
  TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU    
102350433 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2  
102350293 Bilgisayar Programcılığı 3  
102370119 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2  
102350027 Elektrik 3  
102370022 Elektrik (İÖ) 2  
102350275 Elektronik Teknolojisi 2  
102350327 Geleneksel El Sanatları 2  
102350345 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2  
102350318 İnşaat Teknolojisi 2  
102370225 İnşaat Teknolojisi (İ.Ö) 2  
102350072 Makine 3  
102370049 Makine (İÖ) 3  
102350081 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2  
102350099 Mobilya ve Dekorasyon 2  
102350309 Tarım Makineleri 2  
102350399 Tohumculuk 2  

 


Yönetmelik için tıklayınız.


Yönerge için tıklayınız.