BOZOK ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM DUYURUSU


Son Başvuru Günü :  08 Kasım 2016 Salı 

              Başvuru Yeri :  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İdari Birim Sekreterliği


Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi ve Esasları

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi

Başvuru Dilekçesi


 

Öğrenci Temsilcisi adayı olmak isteyen öğrencilerimiz, 08 Kasım 2016 Salı günü mesai bitimine kadar  Yüksekokulumuz İdari Birim Sekreterliğine aşağıda istenen belgelerle birlikte şahsen başvuru yapacaktır.


ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ ADAYLARINDA ARANACAK NİTELİKLER

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki özellikler aranır:
a) İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Disiplin cezası almamış olması,
c) Yükseköğretim kurumundaki öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış bulunması (Normal eğitim süresi bitince temsilcilik sona erer),

d) Sabıka kaydının bulunmaması,

e) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

f) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmuş olmaması, nitelikleri aranır.


BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe  (Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Servisinden alınacaktır.) Başvuru Dilekçesi

2- Öğrenci Belgesi (Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Servisinden alınacaktır.)

3- Transkript  (Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Servisinden alınacaktır.)

4- Sabıka Kayıt belgesi (E Devlet sistemi üzerinden alınabilir.)

5- Siyasi Parti Üyeliğinin olmadığını gösteren Belge. (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Siyasi Parti Üyelik Sorgulama sayfasından alınacaktır.)


 

BİRİM (YÜKSEKOKUL) SEÇİM KURULU

  Başkan

 Öğr. Gör. İsmail KILIÇ

 Müdür Yardımcısı

   Üye

 Öğr. Gör. Gökalp ÇINARER

 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 

   Üye 

Öğr. Gör. Engin KURHAN

 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü