BOZOK ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İDARİ PERSONEL

İsmail ERTUĞRUL

İsmail ERTUĞRUL

Teknik Bilimler Meslek Yüksekoklu Sekreteri

 

ismail.ertugrul@bozok.edu.tr

Dahili:

Ahmet KOÇYİĞİT

Ahmet KOÇYİĞİT

 

a.kocyigit@bozok.edu.tr

Dahili:

Güzel ERMİŞER

Güzel ERMİŞER

Öğrenci İşleri Sorumlusu

 

guzel.ermiser@bozok.edu.tr

Dahili:

Hasan Basri AKSES

Hasan Basri AKSES

Yazı İşleri Sorumlusu

 

hbasri.akses@bozok.edu.tr

Dahili: