YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HABERLER

DUYURULAR

ETKİNLİKLER

 

ÖNEMLİ DUYURU

Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği gereği;

Ders kayıtları 06-12 Şubat 2019 tarihleri arasında OBS siteminden yapılacaktır. Mazereti olanlar için mazeretini ibraz etmek şartıyla ders kaydı 13-15 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihlerin dışında ders kaydı yapılamayacaktır. OBS sisteminden danışman incelemeye gönderilmeyen derslerin ders kaydı yapılmamış olmaktadır. Bu konudaki bütün sorumluluk ders kaydı yapan öğrencimize aittir.

Madde 8-1’de “Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri elektronik ortamda, eğitim-öğretim yılı veya yarıyılı başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemek ve ders almak için katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir.

Madde 8-3’de “Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını yenilemek isteyenler, haklı ve geçerli mazeret gerekçelerini belirten dilekçe ve belgeleri ile akademik takvimde belirtilen mazeret süresi içerisinde ilgili akademik birime başvurmak zorundadırlar. Başvurular, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.”

Madde 8-4’de “Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl veya yıl içinde derslere devam edemez, tek ders sınavları hariç, sınavlara giremezler. Bu öğrencilere öğrenci belgesi verilmez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

Madde 8-6’da “Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazeret olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadırlar.